Tiina Aho -

Laadunhallinnan erityisvaatimukset ydinenergia-alalle

Standardille ISO 9001 on julkaistu ydinenergia-alaa koskevat erityisvaatimukset. Se on tarkoitettu organisaatioille, jotka toimittavat ydinturvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita tai palveluita ydinenergia-alalla. Suomesta Säteilyturvakeskus STUK on ollut mukana standardin valmistelussa.

Turvallisuus

SFS-ISO 19443 -standardi edellyttää, että yrityksen on huomioitava toiminnan turvallisuusmerkitys tavanomaista tiukemmin. Sen osana yrityksen on määritettävä ydinturvallisuudelle tärkeät tuotteet ja toiminnot.
Standardi koskee esim. kunnossapitopalveluiden toteuttajaa silloin, kun se esim. testaa, mittaa, huoltaa tai korjaa ydinlaitoksen laitteita tai komponentteja. Standardi koskee kunnossapitotoimintaa, kun se tapahtuu ydinlaitoksen ulkopuolella. Standardia voi hyödyntää myös tilanteisiin, jossa toimet suoritetaan ydinlaitoksella, mutta silloin on oltava erillinen sopimus ydinlaitoksen luvanhaltijan kanssa. Standardin ulkopuolelle on jätetty tietyt turvajärjestelyt esim. ydinmateriaalin valvonta, sillä se on järjestetty muilla tavoin.
Standardi ei ole vielä ehtinyt asiakasvaatimukseksi, mutta siitä on viitteitä jatkoa ajatellen,

Yksi erityispiirre on väärennetyt, vilpilliset tai muuten epäilyttävät tuotteet. Hankintaprosesseissa voidaan kelpuuttaa ja hyväksyä ainoastaan luotettavia toimittaja, ja silti kaikki komponentit tarkastetaan ennen asentamista. Näin saadaan pienennettyä väärennettyjen tuotteiden riskiä, ja alkuperäisosistakin havaitaan mahdolliset viat ja puutteet

Hyödyt

Toimittajayrityksen kannalta yksi tärkeä näkökulma on viestinnällinen. Standardin avulla yritys voi osoittaa, että turvallisuusluokiteltujen toimintojen osalta standardin vaatimukset täyttyvät. Standardissa SFS-ISO 19443 laadunhallinnan erityisvaatimukset on spesifioitu, ja siten standardi helpottaa laadunhallinnan järjestämistä. Dokumentoinnissa standardi ei vaadi raskautta vaan pikemminkin täsmällisyyttä.

Standardi osoittaa asioita, joita ydinalan toiminnassa on huomioitava. Se on tehtävä verrannollisesti turvallisuusluokkaan ja kansallisiin vaatimuksiin. Kokonaisuuden taustalla on ydinturvallisuuslaki ja -asetus. Standardissa yksilöidyt vaatimukset ovat täydentäviä asiakkaan vaatimuksiin ja soveltuviin lakien ja säädösten vaatimuksiin, eivät siis vaihtoehtoisia.
Vaatimusketju selvitetään alkaen ydinenergialaitoksen luvanhaltijan vaatimuksista. Siitä määräytyy huollollekin omat proseduurit, esim. miten pumput tai venttiilit käsitellään korjaamossa, varastoidaan ja palautetaan seuraavassa vuosihuollossa käyttöön.
Organisaatioilla on mahdollisuus hankkia SFS-ISO 19443 -laatusertifiointi. Toistaiseksi yksi tarkastuslaitos myöntää sertifiointeja Suomessa. Yritys voi toteuttaa toimintaansa standardin mukaisesti toki ilmankin tarkastuslaitoksen sertifiointia.

Tommi työskentelee METSTAssa, ja hoitaa kunnossapidon ja energianhallinnan EN- ja ISO -standardien ylläpidon ja käsittelyt Suomen osalta.