Tiina Aho -

Menestystä pohjoiselle teollisuudelle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto esittelee Pohjoinen Teollisuus -messuilla kolmen vastuualueen toimintaa, jotka edesauttavat merkittävästi teollisuuden toimintaa Pohjois-Suomessa.

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen teema ”Alueellinen huoltovarmuus ja siihen liittyvä varautuminen” on paitsi ajankohtainen, myös hyvä mahdollisuus alueemme yrityksille kuulla huoltovarmuustoiminnasta sekä varautumisesta.

Työsuojelu -vastuualueen teema korostaa, että työpaikat ovat yhteiset – peilaten tätä teemaa teollisuusrakentamiseen. Asiantuntijamme neuvoo ja ohjaa työpaikoilla tapahtuvaa vaarojen tunnistamista, töiden yhteensovittamista, perehdytystä, tiedonkulkua ja turvallisuuden johtamista.

Kolmas messuille osallistuva vastuualueemme on ympäristölupavastuualue. Teemana messuilla on vihreään siirtymään liittyvät ympäristö- ja vesitalouslupaprosessit. Vastuualueen toiminnalla luodaan osaltaan mahdollisuudet edessä olevan teollisuuden suuren murroksen läpivientiin. Vastuualueemme asiantuntijat neuvovat minkä tyyppisille muutoksille yleensä lupia tarvitaan, mistä saa apua luvantarpeen tarkempaan selvittämiseen ja miten lupien hakijat voivat itse parhaiten edistää sujuvaa lupaprosessia.

Toivotan Pohjois-Suomen teollisuudelle ja yrityksille menestystä niin messuilla kuin arjessa, kun teemme yhdessä kestävää tulevaisuutta – ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Terttu Savolainen

ylijohtaja