Tiina Aho -

Tavataan taas Oulusa

Poikkeustilanteen vuoksi olemme joutuneet sopeutumaan uudenlaisiin toimintamalleihin. Tällä hetkellä näyttää siltä tai ainakin puhutaan siitä, että osa näistä uusista malleista jää pysyvästi käytäntöön.

Tehokkuus on varmaan lisääntynyt monissa toiminnoissa – ainakin väliaikaisesti. Toisaalta myös kirjoittelu eri medioissa toiveesta palata työpaikoille ja oman työyhteisön piiriin on lisääntynyt. Vaikka verkon yli voi tehdä monia asioita, on ihmisten välinen kohtaaminen todellisessa maailmassa edelleen arvossaan ja tarpeen.

Monessa tuotantolaitoksessa tälläkin hetkellä osaajat tuotantolinjojen ääressä ovat täydessä työn tohinassa ja kunnossapitäjät pitävät oman tonttinsa kunnossa. Kunnossa kaiken aikaa – pyörät on pidettävä pyörimässä tilanteesta riippumatta. Olemme päässeet kokeilemaan ja kehittämään myös kunnossapidossa erilaisia etätyökaluja. Fakta on kuitenkin, ettei etulinjan paikallaolevia osaajia mikään korvaa.

Monen yrityksen portit ovat olleet osin tai kokonaan kiinni viime aikoina, veikkaukseni on, että osaajille on kysyntää, kun rästiin jääneitä töitä lähdetään toteuttamaan. Olemme yhdistyksenä toteuttaneet verkkosivuillamme seisokkikalenterin, johon on ollut todella paljon kiinnostusta. Haasteena on se, ettemme ole saaneet riittävästi informaatiota yrityksiltä suunnitelluista seisokkien ajankohdista. Nyt jos koskaan olisi yhteinen etu saada mahdollisimman paljon kattavaa informaatiota suunnitelluista seisokeista ja niiden resurssitarpeista. Avoin tieto mahdollistaisi älykkään seisokkien suunnittelun ja aikataulutuksen, sekä kestävän suunnittelun palveluyritysten resurssien mitoituksessa.

Tästä ja monista muista asioista pääsemme jälleen toivottavasti kasvotusten ajatuksia vaihtamaan Pohjoinen Teollisuus 20 messutapahtuman yhteydessä.

Oulussa nähdään!

Jaakko Tennilä

toiminnanjohtaja

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Jaakko on toiminut Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Ennen tätä Jaakko on työskennellyt pääosan urastaan projekti- ja palveluliiketoiminnan johtotehtävissä. Kunnossapito on ollut mukana kaikissa työuran vaiheissa, työuransa Jaakko aloitti paperitehtaan kunnossapito-organisaatiossa.