Tiina Aho -

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta – Kestävät ratkaisut ihmisen hyväksi

Sijaintimme pohjoisella leveyspiirillä arktisten luonnonvarojen, metsien ja mineraalien, keskellä mahdollistaa käytännönläheisen yhteistyön alueella vaikuttavien yritysten kanssa. Pohjoiselle alueelle suurinvestointeja ovat tekemässä mm. useat biotuotealan ja kaivosalan yritykset. Teknillisen tiedekunnan vahvuudet biomassan, mineraalien ja teräksen prosessoinnissa sekä materiaaliymmärryksessä kattavat tuotantoketjujen ja ympäristövaikutusten minimoinnin lisäksi myös taloudelliset näkökohdat.

Tavoitteemme on olla osa maailman johtavaa tutkimustiedon, kestävien ratkaisujen tuottajien ja kouluttajien joukkoa siinä, miten ihminen voi teknologian avulla hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Esimerkkinä läpimurroistamme voisi mainita tiedekunnassa kehitetyn, sementtiä sisältämättömän ekokuivabetonin. Raudan valmistuksen sivutuotteena syntyvästä masuunikuonasta valmistettu ekobetoni on lujempaa ja siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 % pienemmät kuin tavallisen betonin.

Yhtenä tavoitteenamme on kehittää kansainvälisesti arvostetusta Centre for Advanced Steels Research – CASR-keskuksesta Pohjoismaiden suurin erikoisteräsosaamisen TKI-keskus. Huippututkimus ultralujien ja –kevyiden terästen parissa mahdollistaa pienemmän polttoaineen kulutuksen ja hiilijalanjäljen mm. uuden sukupolven lentokoneissa ja ajoneuvoissa.

Tiedekunnassamme panostetaan myös energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehittämiseen. Ajanmukaiset tutkimusympäristöt luovat pohjaa mm. materiaalien, polttoaineiden ja päästöjen hallinnan tutkimiselle laboratorio-olosuhteissa sekä ajoneuvojen ja työkoneiden testaamiselle Pohjois-Lapin ja OuluZonen testiradoilla.

Kokonaisuuteen lisänsä tuo tiedekunnassa tehtävä akkukemikaalien tutkimus. Tiedekunta on mukana kehittämässä uudenlaisia, tehokkaita ja ympäristölle turvallisia litiumioniakkukemikaaleja, joita tarvitaan kannettavien laitteiden lisäksi myös hybridi- ja sähköautoissa. Tutkimuksessa panostetaan myös litiumakkujen kierrätykseen.

Osallistumme globaalin, kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin edistämiseen Tutkimusyhteisöjemme kautta.

▶ Terästutkimus

▶ Kiertotalous

▶ Biotalous

▶ Automaatio ja digitalisaatio

▶ Ympäristö ja Cleantech

▶ Suunnittelu ja tuotteistaminen

▶ Geologiset systeemit & Arktiset mineraalivarat

Tule tutustumaan tutkimusyhteisöjemme toimintaan. Järjestämme jälleen syksyllä kerran kuukaudessa kaikille avoimen Tekniikan torstai -seminaarin! Tilaisuuksissa syvennytään ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin yhdessä yritysten kanssa.

Yhteistyömme luo pohjaa myös tekniikan koulutuksen kehittämiselle elinkeinoelämän tarpeisiin. Toimiva tiedon ja kokemusten jakaminen tukee pohjoisen teollisuuden kasvua ja elinvoimaa.

Tekniikan torstai -seminaarisarjan yhtenä järjestäjäkumppaninamme on BusinessOulu. Teemme yhteistyötä myös Oulun Innovaatioallianssin Smarter and Greener –ekosysteemin kanssa.

Teknillinen tiedekunta osallistuu laajalla rintamalla Pohjoinen teollisuus -messuille. Tervetuloa keskustelemaan esittelypisteellemme (805) tutkijoiden, koulutussuunnittelijoiden ja hankerahoitusasiantuntijoiden kanssa. Paikalla ovat myös Smarter & Greener -ekosysteemin edustajat.

Lisäksi kerromme uusimmista tutkimussaavutuksista ”Voimaa pohjoisesta lavalla”, keskiviikko- ja torstaiaamuina Kestävä kehitys (30.9.) sekä Kaivosteollisuus (1.10.) -teemoissa.

Suomen pohjoisimpana tekniikan alan yliopistona esitämme mielellään näkemyksemme myös paneelikeskustelussa aiheesta; Miten turvaamme osaajien saatavuuden pohjoisessa?

Nähdään messuilla. Tervetuloa luomaan aurinkoista tulevaisuutta kanssamme!


Professori Riitta Keiski, teknillisen tiedekunnan dekaani

https://www.oulu.fi/yliopisto/
https://www.oulu.fi/ttk/
https://www.oulu.fi/ttk/torstai
https://www.oulu.fi/ttk/tutkimusyhteisot