Skip to content
×

Ota yhteyttä

Lomakkeen lähetyksessä tapahtui virhe! Suosittelemme lähettämään yritykselle sähköpostia.
Aihe
Nimi:
Sähköpostiosoite:
Viesti:

Kiitoksia yhteydenotosta!

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Osasto: 705
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Viestintä: tel. +358 295 017 530
alpo.merila@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimimme Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella, sekä kahdella viidestä vastuualueestamme (Työsuojelu ja Ympäristöluvat) myös Lapissa.

Näille messuille osallistuu viraston johto, Pelastustoimi ja varautuminen-, Työsuojelu- ja Ympäristöluvat -vastuualueet.

Päätoimipaikkamme sijaitsee Oulussa ja henkilöstöämme työskentelee myös Rovaniemellä, Tampereella, Kajaanissa, sekä henkilöt Kemissä, Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Terttu Savolainen. Virastossamme työskentelee 145 henkilöä eri paikkakunnilla.

Vieraile sivustolla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimimme Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella, sekä kahdella viidestä vastuualueestamme (Työsuojelu ja Ympäristöluvat) myös Lapissa.

Näille messuille osallistuu viraston johto, Pelastustoimi ja varautuminen-, Työsuojelu- ja Ympäristöluvat -vastuualueet.

Päätoimipaikkamme sijaitsee Oulussa ja henkilöstöämme työskentelee myös Rovaniemellä, Tampereella, Kajaanissa, sekä henkilöt Kemissä, Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Terttu Savolainen. Virastossamme työskentelee 145 henkilöä eri paikkakunnilla.

Suomi / Svenska / English / Davvisámegiella

Aluehallintovirastot

Edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme.

Toimintaamme ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Olemme ministeriöiden edustaja alueilla ja teemme niiltä saamiamme tehtäviä.

Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Ahvenanmaan aluehallintoviranomainen on Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Visiomme

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi

Arvomme

 • Asiakaslähtöisyys

Palvelemme ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja intressejä yhteen sovittaen.

 • Asiantuntijuus

Tarjoamme asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen ja tiedon. Uudistamme aktiivisesti osaamistamme.

 • Yhteistyö

Työskentelemme yhdessä vaikuttavasti ja tuloksellisesti hallinnon rajat ylittäen. Kehitämme toimintaamme avoimesti ja vuorovaikutuksessa kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Strategiset painopisteemme

 • Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
 • Lisäämme elinvoimaa
 • Tavoittelemme hiilineutraaliutta
 • Asiakkuudet ja digitalisaatio
 • Yhteiset toimintatavat ja kumppanuudet
 • Henkilöstö ja työyhteisö

Osastomme 705 aukioloajat:
ke 18.5.2022 klo 9-17
to 19.5.2022 klo 9-16

Image
Image

Ylijohtaja Terttu Savolainen:

Menestystä pohjoiselle teollisuudelle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto esittelee Pohjoinen Teollisuus -messuilla kolmen vastuualueen toimintaa, jotka edesauttavat merkittävästi teollisuuden toimintaa Pohjois-Suomessa.

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen teema ”Alueellinen huoltovarmuus ja siihen liittyvä varautuminen” on paitsi ajankohtainen, myös hyvä mahdollisuus alueemme yrityksille kuulla huoltovarmuustoiminnasta sekä varautumisesta.

Työsuojelu -vastuualueen teema korostaa, että työpaikat ovat yhteiset – peilaten tätä teemaa teollisuusrakentamiseen. Asiantuntijamme neuvoo ja ohjaa työpaikoilla tapahtuvaa vaarojen tunnistamista, töiden yhteensovittamista, perehdytystä, tiedonkulkua ja turvallisuuden johtamista.

Kolmas messuille osallistuva vastuualueemme on ympäristölupavastuualue. Teemana messuilla on vihreään siirtymään liittyvät ympäristö- ja vesitalouslupaprosessit. Vastuualueen toiminnalla luodaan osaltaan mahdollisuudet edessä olevan teollisuuden suuren murroksen läpivientiin. Vastuualueemme asiantuntijat neuvovat minkä tyyppisille muutoksille yleensä lupia tarvitaan, mistä saa apua luvantarpeen tarkempaan selvittämiseen ja miten lupien hakijat voivat itse parhaiten edistää sujuvaa lupaprosessia.

Toivotan Pohjois-Suomen teollisuudelle ja yrityksille menestystä niin messuilla kuin arjessa, kun teemme yhdessä kestävää tulevaisuutta – ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Terttu Savolainen

ylijohtaja

Teemamme Pohjoinen Teollisuus -messuilla

 • Alueellinen huoltovarmuus ja siihen liittyvä varautuminen

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue osallistuu Pohjoinen Teollisuus -messuille keskiviikkona 18.5.2022 klo 9 – 17.

LUE MESSUTIEDOTTEEMME 18.5.2022 klo 11

Asiantuntijana osastollamme 705 ovat johtaja Petteri Koskinen ja ylitarkastaja Joni Kinnunen.

Teemamme Pohjoinen Teollisuus -messuilla

 • Yhteiset työpaikat – teollisuusrakentaminen.
 • Vaarojen tunnistaminen, töiden yhteensovittaminen, perehdytys, tiedonkulku ja turvallisuuden johtaminen.

Työsuojelu -vastuuaalueen asiantuntijana to 19.5.2022 klo 9-16 osastollamme 705 on ylitarkastaja Lasse Ketola.

Teemamme Pohjoinen Teollisuus -messuilla

 • Vihreä siirtymä ja siihen liittyvät lupaprosessit

Ympäristöluvat -vastuualueelta on paikalla asiantuntija 18.- 19.5.2022 osastollamme 705.

LUE MESSUTIEDOTTEEMME 18.5.2022 klo 11