Tiina Aho -

LUMI-supertietokoneesta kilpailuetua yritysten data-analytiikkaan

LUMI on Kajaanissa sijaitseva maailman viidenneksi nopein supertietokone, jonka Suomen kapasiteetista viidennes on varattu yritysten käyttöön. Teholtaan LUMI vastaa yli miljoonan modernin kannettavan tietokoneen laskentakapasiteettia.

On erinomainen kysymys, että mihin valtavaa laskentatehoa tarvitaan. Perinteisesti supertietokoneita on käytetty raskaan sarjan tieteelliseen kvanttifysiikasta tähtitieteeseen. Teollisuuden tärkein sovellusalue suurteholaskennalle on tekoäly, joka sisältää useita alaluokkia datan prosessoinnista konenäköön ja luonnollisen kielen käsittelyyn. Viimeksi mainittuun kategoriaan sisältyvät suuret kielimallit (Large Language Model(s), LLM), kuten ChatGPT, joiden ilmestyminen on saanut monet aiemmin skeptisestikin suhtautuneet yritykset tutkimaan uudelleen tekoälyn mahdollisuuksia.

ChatGPT:n kaltaiset neuroverkko- ja syväoppimismallit hyödyntävät monimutkaista laskentaa, mikä tekee suurteholaskennasta välttämättömyyden niiden rakentamisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Tästä nousee uudenlainen tarve LUMIn kaltaisille edullisille ja matalan kynnyksen laskentaresursseille yrityksille – vaikkakin LUMIa voi hyvin käyttää pientenkin dataprojektien toteuttamiseen.

Tuoreena esimerkkinä laskentatehon kasvavasta roolista HS Vision kolumnissa1 23.3.2024 lainattiin ChatGPT:n emoyhtiön toimitusjohtaja Sam Altmania: ”Luulen, että laskentateho tulee olemaan tulevaisuuden valuuttaa. Luulen, että siitä tulee mahdollisesti maailman arvokkain hyödyke, ja meidän pitäisi investoida raskaasti laskentatehon rakentamiseen.”

Lopuksi, rehellisyyden nimissä on sanottava, että LUMIn tehokas, omatoiminen käyttö vaatii yrityksen puolelta jonkin verran ohjelmoinnin perusosaamista sekä ennen kaikkea dataa ja liiketoiminnan kannalta arvoa tuovan sovelluskohteen. Kokemukseni perusteella ”diginatiivit”, usein ohjelmistopuolen, yritykset ovat nopeimpia omaksujia: näissä tapauksissa LUMI-supertietokone voi nivoutua osaksi liiketoiminnan kehittämistä tarjoten nykyistä tehokkaamman tavan ja edullisemman asioiden tekemiseen. Perinteisen teollisuuden yrityksille siirtymä kohti suurteholaskennan hyödyntämistä voi olla mutkikkaampi, mutta ehdottomasti tutkimisen arvoinen.

Yritysten koosta ja tyypistä riippumatta hyvä aloitus LUMIn käyttöön ja suurteholaskennan käyttöönottoon on verkostoitua CSC:n sekä paikallisten tutkimuslaitosten kanssa.

Jyrki Savolainen

Jyrki Savolainen

Jyrki Savolainen toimii CSC:llä LUMI-supertietokoneen laskentakapasiteetin yritysmyynnissä ja hän on LUT-Kauppakorkeakoulun apulaisprofessori

 

1 Helsingin Sanomat (2024). Nvidia, uuden maailman energiajätti. Julkaistu 23.3.2024. https://www.hs.fi/visio/art-2000010308938.html