Skip to content

Ohjeita rakentajille

Pohjoinen Teollisuus 2024

22.-23.5.2024, Oulu

 

Ohjeita rakentajille

Sen lisäksi, mitä jo näyttelysopimuksen liitteenä lähetetyissä sekä tämän palveluaineiston yleisissä osallistumisehdoissa on mainittu näyttelyosaston rakentamisesta, painotamme vielä seuraavia asioita:

AIKATAULUT
Rakentaminen:
Maanantai 20.5. klo 8-22
Tiistai 21.5. klo 8-22

Jos olet tilannut pakettiosaston meidän tai Expotec Oy:n kautta, osasto on valmiina sisustettavaksi tiistaina 21.5. klo 10 alkaen. 

Messut avoinna:
Keskiviikko 22.5. klo 9 – 17
Torstai 23.5. klo 9 – 16
Osastojen huoltoaika: Tapahtumapäivinä 1 h (klo 8-9) ennen tapahtuman aukeamista.

Purkaminen:
Torstai 23.5. klo 17-22 (purkamisen saa aloittaa vasta messujen sulkeuduttua)
Perjantai 24.5. klo 8-16

Ulkoalueen rakentaminen:
Tiistai 21.5. klo 8-22 (Huom. Ulkoalue ei ole aidattu, vakuutukset otettava itse.)

Ulkoalueen purkaminen:
Torstai 23.5. klo 17-22

Lisärakennusaika:
Tapahtumassa ei ole mahdollisuutta ennakkorakennusaikaan. Lisärakennusajasta maanantaina 20.5. klo 22.00 – tiistai 21.5. klo 08.00 ja tiistai 21.5. klo 22.00 – keskiviikko 22.5. klo 08.00 välisinä aikoina veloitetaan 300 € + alv. / tunti. Hinta on rakentajakohtainen.

Tieto tarvittavasta lisärakennusajasta, rakennettavista osastoista ja rakentajien henkilömäärästä sekä ennakkoon toimitettavista osastorakenteista tarvitaan viim. 3 vk ennen tapahtumaa.

Mikäli lisärakennusajan tarpeesta ei ole ilmoitettu 3 vk ennen tapahtumaa, ja virallinen rakennusaika ylittyy, tulee siitä paikan päällä ilmoittaa ennen virallisen rakennusajan päättymistä Expomarkin yhteyshenkilölle Erkki Koskelle, puh. 040 141 8466.

Tällöin rakentajaa veloitetaan seuraavasti: 500 € + alv / alkava tunti / rakentaja.

AJONEUVOILLA AJO HALLISSA
Ajoneuvoilla ajo hallissa on Ouluhallissa kielletty tilan ahtauden vuoksi.
Huom. Jos messuosastollenne tulee raskaita ja kookkaita näyttelyesineitä, niiden tuomisesta halliin on sovittava messujärjestäjän kanssa etukäteen, viimeistään 14 pv ennen tapahtumaa: 040 141 8466.
HUOM! Rakentajien rekat yms. isot autot on ehdottomasti siirrettävä tapahtumapäiviksi pois parkkialueilta!

AJONEUVOT NÄYTTELYESINEINÄ
Mikäli sisäosastolla on ajoneuvo näyttelyesineenä, on varmistettava, että virta on katkaistu päävirtakytkimestä tai akkujen virtakaapelit irrotettu. Polttoainetta ajoneuvon tankissa tulee olla mahdollisimman vähän. Näytteilleasettajan tulee myös varmistua, ettei öljyjä tai muita vastaavia aineita pääse lattiapinnoitteelle. Jos ajoneuvojen esittelyyn liittyy käyttötarvetta (esim. oheislaitteistot), on lupaa tiedusteltava paloviranomaisilta vähintään 30 pv ennen messuja. Mikäli ulkonäyttelyalueella (messuaukiolla) on näyttelyesineenä ajoneuvoja, näytteilleasettajan tulee varmistaa, ettei öljyä tms. pääse kivetykselle. Ongelmatilanteissa vastuussa on näytteilleasettaja.

HALLIN KORKEUS
Ouluhalli on muodoltaan pyöreä ja katto kaareva. Hallia kiertää mainoskehikko 0,5 m päästä seinästä. Ko. kehikon alapuolella vapaa korkeus on 2 m, jonka jälkeen korkeus lähtee kasvamaan n. 3 metristä ja keskellä hallia korkeus on 20 m.

HUOLTO-OVET
Huolto-ovet on merkitty Ouluhallin pohjakarttaan.
Huolto-ovi 2, korkeus 4,15 m, leveys 3,0 m
Huolto-ovi 4, korkeus 4,2 m, leveys 3,0 m
HUOM! Huolto-ovi 3 ei ole käytössä!

KAKSIKERROKSISET OSASTOT
Mikäli toisessa kerroksessa oleskelee ihmisiä, on kerros varustettava kaikilta sivuiltaan tukevilla seinillä tai rakennusmääräysten mukaisilla kaiteilla. Kaiteen minimikorkeus on yksi metri (1 m). Toisen kerroksen pinta-alasta peritään lisänäkyvyysmaksua sopimuksen mukaan tai vähintään 500 € + alv. Kaksikerroksisten osastorakenteiden piirustukset tulee hyväksyttää ennakkoon paikallisilla rakennusvalvontaviranomaisilla.

Yhteydenotot:
Oulun kaupunki, Rakennusvalvontavirasto
Päivystävä tarkastusinsinööri
08 5584 3500, rakennusvalvonta@ouka.fi

Katso päivystysajat Oulun rakennusvalvonnan sivulta:
https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/yhteystiedot

Kaksikerroksista osastoa koskevat piirustukset on toimitettava myös messujärjestäjälle 1 kk ennen tapahtumaa: asiakaspalvelu@expomark.fi

KATTORIPUSTUKSET
Ouluhallissa ei ole mahdollista tehdä kattoripustuksia.

KORKEAT OSASTOT JA RAKENTEET (yli 250 cm)
Osaston vakio-/minimikorkeus on 250 cm. Kaikkiin sen ylittäviin rakenne- ja somistusratkaisuihin on saatava messujärjestäjän etukäteislupa. Rakennelmat, jotka ylittävät 250 cm korkeuden ovat lisämainostilaa ja niistä laskutetaan 500 € + alv 24 %. Sääntö ei koske näyttelyesineitä, mikäli ne eivät sisällä tuote- ja yritysmainontaa. Väliseinän vakiokorkeuden ylittävä rakenne ei saa sijaita yhtä metriä (1 m) lähempänä viereisen osaston rajaa. Mikäli korotukset ovat 1 m lähempänä naapuriosastoa, tulee heiltä kysyä lupa korotusosalle. Suunnitelmia koskevat piirustukset on toimitettava messujärjestäjälle 30 pv ennen messuja, asiakaspalvelu@expomark.fi

LATTIAPINNOITTEET JA LATTIAN MAKSIMIKUORMITUKSET
Ouluhallin lattia on betonia ja paikoittain Novotan-pinnoitetta. Näytteilleasettajan tulee varustaa koko osasto matolla. Maton tulee olla paloa levittämätöntä (luokka L). Mattoteipin liimaaminen lattiaan on kiellettyä. Raskaiden näyttelyesineiden paino/m2 on ilmoitettava etukäteen messujärjestäjälle, 040 141 8466. Painumisvaaran välttämiseksi tulee ohuiden, kapeiden, terävien ja painavien esineiden alle asettaa tarpeeksi leveät ja kestävät alustat (min. 20 x 20 cm). Autojen pyörien alle tulee asettaa painon jakaumaa tasaavat aluslevyt.

LOGISTIIKKAPALVELUT, PAKKAUSLAATIKOIDEN SÄILYTYS
Hallissa on kuljetuskärryjä, joita on mahdollista lainata maksutta pienten tavaramäärien siirtämiseksi. Messujen virallinen huolitsija on Suomen Event Logistics Oy. He hoitavat:

 • saapuvat lähetykset, messuaikaisen varastoinnin ja huolinnan sekä palautuvat lähetykset
 • tavaroiden nosto- ja siirtopalvelut
 • tyhjien pakkauslaatikoiden säilytys ja varastointi (Ouluhallissa ei ole säilytystilaa messujen aikana)

Yhteystiedot: Suomen Event Logistics Oy, David Palomo, p. 050 4307 082, david@suomeneventlogistics.com

Huomioitavaa näyttelyn purkamista koskien!

Ilmoitattehan kuljetusliikkeiden noudettavaksi jäävistä tavaralähetyksistä David Palomolle, david@suomeneventlogistics.com viimeisenä purkupäivänä klo 10.00 mennessä. Suomen Event Logistics Oy siirtää kaikki lähetykset, joiden noudosta ei ole ilmoitettu, kuljetuskumppaninsa terminaaliin Oulussa klo 16.00. Tällä varmistetaan, että Ouluhallissa ei ole asiaankuulumattomia tavaroita näyttelyn purkuajan päättyessä klo 20. Siirrosta syntyvät kustannukset veloitetaan näytteilleasettajalta.

Kuljetusliikettä käyttävien näytteilleasettajien tulee ilmoittaa etukäteen seuraavat tiedot:

 • näytteilleasettajayritys ja osastonumero
 • kuljetusliike, jolta paluukuljetus on tilattu
 • rahtikirjan numero tai tilausnumero
 • arvioitu tavaramäärä (mitat ja paino)
 • sovittu noutoajankohta.

Näyttelyhalliin ilmoittamatta jääneet lähetykset ovat noudettavissa seuraavasta osoitteesta:

Kaukokiito Oy / [Näytteilleasettajan yritys]
Palautus Pohjoinen Teollisuus 2022
Terminaalitie 5
90400 OULU

Ennakkoon ilmoitetuille muiden kuljetusliikkeiden kuljetettavaksi jätetyille tavaroille, joita ei ole noudettu sovitusti järjestetään mahdollisimman edullinen yhteiskuljetus yllä mainittuun terminaaliin.

Ennakkoon ilmoittamatta jääneet tavarat eivät välttämättä mahdu samaan kuljetukseen, jolloin kustannus siirrosta terminaaliin voi olla selvästi korkeampi.

MAALAAMINEN MESSUTILOISSA
Mikäli messutiloissa suoritetaan maalaustyötä, on lattia ja ympäristö ehdottomasti suojattava. Maalausvälineet voi pestä Messutoimistoa vastapäätä sijaitsevassa siivoustilassa. WC- ja huoltotiloissa maalausvälineiden pesu on kielletty. Näytteilleasettaja vastaa maalijätteiden, tyhjien astioiden ja välineiden asianmukaisesta hävittämisestä.

 

MUSIIKINESITTÄMISLUVAT
Messujärjestäjä vastaa tapahtuman musiikinedistämisluvista. Näytteilleasettajan ei tarvitse tehdä erikseen omaa ilmoitusta.

OSASTOJEN SEINÄ-JA KATTORAKENTEET
Messuosasto on varustettava seinäkkeillä niiltä sivuiltaan, jotka rajoittuvat naapuriosastoon tai tekniseen tilaan. Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosaston kanssa erikseen tehtyä sopimusta hyväksikäyttää toisen näytteilleasettajan/naapuriosaston rakentamia seiniä. Osaston seinäkkeiden vakio-/minimikorkeus on 250 cm.

PAINEILMA-, VESI- JA VIEMÄRILIITÄNNÄT
Paineilma-, vesi- ja viemäriliitännät hoitaa Are Oy.
Yhteystiedot: Are Oy, Jani Oksala, p. 050 5905 248, jani.oksala@are.fi

HUOM! Kaikki LVI-tilaukset suoraan ylläolevien yhteystietojen kautta. Tuotteet eivät ole myynnissä eShopissa.

PALOTURVALLISUUS
Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan laitteet, joissa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Työnäytösten, kuten hitsauksen, polttoleikkauksen tai muun vastaavan esityksen, josta aiheutuu kipinöintiä, esittelyyn on saatava paloviranomaisen lupa. Lupaa on haettava Oulun aluepelastuslaitokselta vähintään 30 pv ennen tapahtuman alkamista. Lupa-anomuksen liitteeksi tarvitaan näyttelyosaston suunnittelukuvat, tekniset tiedot työnäytöksestä ja tulityökortillisen esiintyjän tiedot. Ouluhallissa ei ole vakituista tulityöpaikkaa.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Päivystävä palotarkastaja p. 08 669 2010 (arkisin 8.30-15.30), sähköposti: pelastuslaitos.palotarkastaja@pohde.fi

Tulitöistä ja työnäytöksistä tulee informoida myös messujärjestäjää viimeistään 30 pv ennen tapahtumaa, asiakaspalvelu@expomark.fi, p. 040 141 8466.

SIIVOUS MESSUALUEELLA JA NÄYTTELYOSASTOLLA
Messujärjestäjä huolehtii messualueen yleissiivouksesta, mikä käsittää hallien käytävien siivouksen. Näyttelyosaston siivouksesta on vastuussa näytteilleasettaja ja se on tilattava erikseen. Mikäli tartan-pinnoite likaantuu näytteilleasettajan toiminnasta johtuen, pinnoitteen pesusta aiheutuvista kustannuksista on vastuussa näytteilleasettaja.

Näytteilleasettaja on velvollinen siirtämään rakennusjätteet osastoltaan ja sitä sivuavilta käytäviltä niille varattuihin keruuastioihin:

 • Pahvit niille varattuihin rullakoihin
 • Kirkasmuovi niille varattuihin säiliöihin
 • Muut jätteet sekajäteastioihin
 • Puujäte sille osoitetulle roskalavalle

Suojamuovin poisto osaston lattialta
Expomarkin kautta tilattuihin pakettiosastoihin sisältyy osaston lattian suojamuovin poisto. Muissa tapauksissa muovin poiston voi tilata siivouspalveluntarjoajalta tai osaston rakentajalta.

SÄHKÖT MESSUOSASTOLLE
Sähköliitännät ja sähköasennukset messualueella suorittaa Messusähkö Oy. Osaston sähköliittymää tilattaessa on huomioitava osaston kokonaissähkön tarve, tilaa sähköt osastolle eShopin kautta. Muistathan, että osallistumiseesi kuuluu automaattisesti 1 x valovirtaliittymä. Sähkölaitteiden sijoituspiirros on lähetettävä: messusahko@messusahko.fi. Seuraavassa muutama esimerkki eri sähkölaitteiden sähkökulutuksista:

Kahvinkeitin, tavallinen           1,0 kW
Kahvinkeitin, tupla                     1,5 kW
Vedenkeitin                                 1,5 kW
Jääkaappi 150 l                            0,4 kW + yösähkö
Mikroaaltouuni                           1,5 kW
Projektori                                      0,5 kW
Plasmanäyttö                              0,5 kW
Octanorm-valaisin                     0,2 kW
Lumilux-loistevalo                     0,1 kW
Kannettava tietokone              0,2 kW

Kaikki sähköliittymät ovat päällä ympäri vuorokauden koko tapahtuman ajan, joten erillisiä liittymiä yön ajalle ei tarvita. Halleissa olevissa sähköverkoissa ei ole varmennettua verkkoa. Mikäli näytteilleasettaja tai rakentaja liittää omia sähkölaitteitaan näyttelyn sähköistäjän rakentamaan näyttelyverkostoon, tulee laitteiden olla Suomessa hyväksyttyjä ja sähköteknillisesti turvallisia ja määräysten mukaisia. Vastuu muista kuin sähköurakoitsijan asentamista sähkölaitteista on näytteilleasettajalla. Huomioithan, että viimeisenä messupäivänä sähköt katkaistaan osastoilta klo 16.30.

TAVARALÄHETYKSET MESSUOSASTOLLE
Tavaralähetykset näyttelyhalliin toimitetaan osoitteella:

Näytteilleasettajan nimi ja osastonumero
PoTe 2024 / Ouluhalli
Ylioppilaantie 4
90100 OULU

Tavaralähetyksiä messualueelle voidaan toimittaa aikaisintaan ensimmäisenä rakennuspäivänä. Näytteilleasettaja toimittaa näyttelyesineensä messualueelle omalla kustannuksellaan. Näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan tavaralähetystensä vastaanottamisesta, purkamisesta, säilytyksestä, siirtämisestä näyttelyosastolle sekä tavaroiden palautuksesta messujen jälkeen. Näyttelyjärjestäjän tai Ouluhallin henkilökunta ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta. Suomen Event Logistics vastaanottaa kaikki tapahtumaan lähetetyt lähetykset, joilla ei ole näytteilleasettajan henkilökuntaa vastaanottamassa lähetystä sen saapuessa. Palvelu on maksullinen.

Yhteyshenkilö: David Palomo, p. 050 430 7082, david@suomeneventlogistics.com

Kollimerkintä:
Näytteilleasettajan nimi
Pohjoinen Teollisuus 2024
Osastonumero

TYÖNÄYTÖKSET JA OHJELMANUMEROT
Työnäytökset ja ohjelmanumerot nostattavat messujen yleistunnelmaa ja luovat positiivista ja aktiivista ilmapiiriä. Jos näyttelyosastollanne on äänekkäitä työnäytöksiä tai esim. musiikkiesityksiä, äänenvoimakkuus osaston kohdalla saa olla hetkellisesti enintään 80 dB. Hallien sisätiloissa sallitaan ainoastaan ilmalla täytetyt ilmapallot. Kaasupallojen käyttö sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Hallien teknisiä tiloja ei saa käyttää varastointitilana. Kaikista messuosastoilla järjestettävistä ohjelmanumeroista on tiedotettava näyttelyjärjestäjää vähintään 2 vk ennen tapahtumaa: puh. 010 830 0800, asiakaspalvelu@expomark.fi. Lisäksi äänekkäistä ohjelmanumeroista on kohteliasta informoida osastonaapurianne em. aikarajan puitteissa.

VESIPISTEET
Tieto päivittyy pian.

ÄÄNENTOISTO OSASTOLLA
Mikäli teillä on äänentoistoa osastolla, ilmoitattehan siitä Creative Technology Finlandille: Sakari Wikholm, sakari.wikholm@ct-group.com

Ilmoittamalla omasta äänentoistostanne saamme varmuuden siitä, että langattomien mikrofonien taajuudet toimivat kaikilla yhtä saumattomasti.