Tiina Aho -

Tavoitteena kestävämpi tulevaisuus kaivosteollisuudelle ja sitä ympäröivälle maailmalle

Kaivostoiminnan sähköistäminen ja automatisointi ovat avainasemassa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Energiaintensiivisten teollisuudenalojen mukaisesti monet suurimmat kaivosyhtiöt pyrkivät saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Pysyäksemme 1,5 asteen ilmastotavoitteessa, on kaivosteollisuuden suorat hiilidioksidipäästöt vähennettävä nollaan, todetaan McKinseyn tutkimuksessa ”Creating the zero-carbon mine”.

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää automaatio- ja sähköistysratkaisujen käyttöönoton lisäämistä jokaisessa kaivosprosessin vaiheessa. Tutkimuksessa myös korostetaan, että ratkaisuista ei tule ainoastaan taloudellisia tällä vuosikymmenellä, vaan niillä on myös ratkaiseva asema kestävän kaivostoiminnan luomisessa.

Kaivoksilla onkin tänä päivänä aiempaa erilaiset vaatimukset. Niihin vastatakseen ABB esitteli viime syksynä täysin sähköistettyyn kaivokseen perustuvan ABB Ability™ eMine -ratkaisun, joka vastaa nykyaikaisen kaivoksen toiminnallisiin tarpeisiin. Ratkaisu pohjautuu ABB:n yli 130 vuoden asiantuntemukseen kaivosteollisuudesta sekä vuosikymmenten kokemukseen kaivoslaitteiden ja -toimintojen sähköistämisestä, automatisoinnista ja digitalisoinnista.

Digitaalinen murros edellyttää myös yhteiskunnan tukea. Näin onneksi on esimerkiksi Suomessa, jossa hallituksen tavoite tehdä maasta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ajaa kaivosyhtiöitä digitalisoimaan kaivoksiaan. Suomen vakaat yhteiskunnalliset olot, ammattitaitoinen työvoima ja kehittynyt mineraaliklusteri ovat keskeisiä nopean muutoksen mahdollistajia.

Palataan energianlähteelle

Sähkölaitteistoja on käytetty kaivosteollisuudessa jo vähintään vuodesta 1891 alkaen, jolloin ABB toimitti ensimmäisen sähkömoottorinsa malminnostokoneeseen Ruotsissa. Siitä lähtien olemme pyrkineet edistämään kaivosteollisuuden kestävää tulevaisuutta sähköistys- ja automaatioratkaisuilla, jotka keskittyvät toiminnan kehittämiseen ja dieselin, sähköntuotannon, toimitusketjun ja liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämiseen.

Itse uskon, että kokonaisvaltaista digitaalista murrosta varten on palattava kaivostoiminnassa käytettävän energialähteen äärelle. Uusiutuva energia on avainasemassa täysin sähköisen kaivoksen rakentamisessa. Aiemmin mainitun McKinseyn tutkimuksen mukaan 40–50 prosenttia kaivosteollisuuden hiilidioksidipäästöistä tulee liikkuvassa kalustossa käytettävästä dieselistä ja 30–35 prosenttia uusiutumattomilla lähteillä tuotetusta sähköstä. Näin ollen energian hankkiminen uusiutuvista energianlähteistä, kuten vesi- tai aurinkovoimasta, on välttämätöntä.

Sähköistys ja automaatio – kaksi digitaalisen muutoksen pilaria

Sähköajoneuvot ovat jo yleistyneet katukuvassamme, ja siirtymä dieselistä sähköön odottaa myös kaivoslaitteita. Tämä koskee esimerkiksi suurinta osaa materiaalista kuljettavia dumppereita, jotka toimivat linkkinä kaivoksen ja rikastamon välillä. eMine™ todistetusti vauhdittaa siirtymää yhdistämällä sähköistys- ja automaatioteknologiat.

Mielenkiintoista on, että esimerkiksi kaivoksen dieselin kulutusta voidaan vähentää jopa 90 prosenttia hyödyntämällä sähköistä trolleyjärjestelmää. Mainitsemisen arvoinen esimerkki tästä löytyy Kanadasta, jossa äskettäin käyttöönotimme trolley assist -järjestelmän Copper Mountain Miningin avolouhoksella. Hankkeen tavoitteena on vähentää kaivoksen hiilidioksidipäästöjä vähintään 30 prosentilla, mikä luo vankan perustan yhtiön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

Tulevaisuuden kaivosteollisuus vaatii yhteistyötä

Pelkkä digitaalisten ratkaisujen tarjoaminen asiakkaillemme ei kuitenkaan riitä. Kestävä kaivosteollisuus vaatii yhteistyötä johtavien kaivosyhtiöiden kanssa ratkaisujen kehittämiseksi edelleen. Eräs esimerkki tällaisesta yhteistyöstä löytyy Ruotsin suurimmalta avolouhostyyppiseltä kuparikaivokselta, Boliden Aitikista, jossa pilotoimme useita ratkaisuja yhteistyössä ruotsalaisten kaivosyhtiöiden kanssa.

Pilottiohjelmassa keskityttiin parantamaan kaivoksen suorituskykyä ennakoivan kunnossapidon ja etävalvonnan avulla sekä vähentämään samalla kustannuksia ja päästöjä. Näin tasoitetaan tietä Bolidenille sen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa puolestaan olemme toteuttaneet yhdessä trolley-pilottiprojektin Bolidenin Kevitsan kaivokselle, eli yhdelle maan suurimmista nikkelivarannoista.

Jatkaessamme yhdessä digitaalisten innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottamista, luomme samalla kestävää tulevaisuutta kaivosteollisuudelle ja parannamme paitsi kaivoksen turvallisuutta myös ympäröivää maailmaa. Meillä kaikilla on tehtävämme maapallomme turvallisena ja kestävänä pitämisessä.

Kari Korpinen

Euroopan-myyntijohtaja, kaivos-, sementti- ja alumiiniteollisuus, ABB